DYREKTOR SZKOŁY: mgr Wiktor Polakowski
Z-CA DYREKTORA: mgr Renata Podbielska

O SZKOLE

Historia szkoły  
Tradycje szkoły  
System nauczania  
Nasza oferta  
Rekrutacja  
Kontakt  
     

SPOŁECZNOŚĆ SLO

Dyrekcja  
Grono Pedagogiczne  
Uczniowie  
Absolwenci  
     

SUKCESY

Osiągnięcia naukowe  
Osiągnięcia sportowe  
Ranking szkół  
     

NAUKA

Publikacje uczniów  
Koła przedmiotowe  
Matura  
     

INFORMACJE

Kalendarz szkolny  
Plan lekcji  
Wydarzenia  
Galeria  
Ogłoszenia  
Archiwum  
     

POLECAMY

www.ssp.zary.pl  
www.sg.zary.pl  
szkolawmierkowie.pl  
www.men.gov.pl  
ko-gorzow.edu.pl  
CKU  
Matura.pl  
     
   


 


 

 

Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących

W trzyletnim Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nauka odbywa się w dwóch etapach:

Etap I

Trwa trzy semestry: dwa semestry klasy pierwszej i pierwszy semestr klasy drugiej. Etap ten związany jest z nauczaniem następujących przedmiotów: język polski, języki obce, historia, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, technologia informacyjna, przysposobienie obronne i religia. W tym etapie nauczania realizowane są podstawy programowe w zakresie przedmiotów: fizyka, biologia, geografia, chemia.

Etap II

Trwa trzy semestry: drugi semestr klasy drugiej i dwa semestry klasy trzeciej. W drugim semestrze klasy drugiej uczniowie kontynuują naukę w zakresie następujących przedmiotów: język polski, języki obce, historia, matematyka, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, religia oraz spośród czterech przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, geografia wybierają te, realizowane są w zakresie rozszerzonym, który zdawać będą na egzaminie maturalnym. W klasie trzeciej obowiązkowymi przedmiotami są: język polski, języki obce, wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość, wychowanie fizyczne i religia.

Plan nauczania obejmuje również kontynuację wybranych przedmiotów, takich jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia realizowanych na poziomie rozszerzonym. Licealista sam podejmuje decyzję o wyborze przedmiotów maturalnych.

W klasie trzeciej uczeń dokonuje wyboru języka obcego, z którego zdawać będzie egzamin maturalny. Tygodniowa liczba godzin przewidzianych na naukę tego języka wynosi 8.

Nauczanie języków obcych

Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie następujących języków obcych:

- język angielski,
- język niemiecki,
- język francuski,
- język włoski,
- język rosyjski.

W szkole obowiązuje następujący system nauki języków obcych:

-język obowiązkowy: język angielski - 6godzin tygodniowo - klasa I i II , klasa III - 8 lub 2 godziny tygodniowo,
-język obowiązkowy do wyboru: język francuski lub język niemiecki- 6 godzin tygodniowo klasa I i II, klasa III - 8 lub 2 godziny tygodniowo,
-język nadobowiązkowy: język włoski, język rosyjski-2 godziny tygodniowo.

Uczeń sam decyduje o wyborze języka / języków, z którego lub z których przystąpi do egzaminu maturalnego.

Rozszerzony program nauczania języków obcych umożliwia uczniom uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających praktyczną znajomość języka.

Uczniowie naszej szkoły uzyskują następujące certyfikaty językowe:

-język angielski -FCE
-język niemiecki – ZD
-język francuski – DELF

Zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego obejmują:
-sekcję pływacką,
-sekcję piłki koszykowej,
-sekcję piłki siatkowej.

Sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego
za rok szkolny 2011/2012

 
 

statystyka

Copyright ©  www.slo.zary.pl - 2009. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.