DYREKTOR SZKOŁY: mgr Wiktor Polakowski
Z-CA DYREKTORA: mgr Renata Podbielska

O SZKOLE

Historia szkoły  
Tradycje szkoły  
System nauczania  
Nasza oferta  
Rekrutacja  
Kontakt  
     

SPOŁECZNOŚĆ SLO

Dyrekcja  
Grono Pedagogiczne  
Uczniowie  
Absolwenci  
     

SUKCESY

Osiągnięcia naukowe  
Osiągnięcia sportowe  
Ranking szkół  
     

NAUKA

Publikacje uczniów  
Koła przedmiotowe  
Matura  
     

INFORMACJE

Kalendarz szkolny  
Plan lekcji  
Wydarzenia  
Galeria  
Ogłoszenia  
Archiwum  
     

POLECAMY

www.ssp.zary.pl  
www.sg.zary.pl  
szkolawmierkowie.pl  
www.men.gov.pl  
ko-gorzow.edu.pl  
CKU  
Matura.pl  
     
   


 


 

 

NABÓR 2019/2020

Ważne terminy:

do 07.06.2019r. składanie podań (na drukach SLO) i wpłacanie wpisowego;
do 17.06.2019r. podanie wyniku egzaminu;
18.06.2019r. godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych do klas l;
18.06.2019r. godz. 12.30 spotkanie uczniów przyjętych do klas l i testy językowe kwalifikujące do poziomów nauczania


PODANIE PO 8 KLASIE
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ŻARACH


PODANIE PO GIMNAZJUM
DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ŻARACH

 


 

ZASADY DLA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma punktów obliczona na podstawie:
-średniej ocen z I semestru kl. III Gimnazjum pomnożonej x20
-wyniku egzaminu gimnazjalnego
 np. 4,6 x 20 = 92pkt.
 76 pkt. - egzamin gimnazjalny
 92 + 76 = 168
uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego przyjmowani są na podstawie zaświadczeń - poza kolejnością.

Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc. Nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia do szkoły i rezygnacji z nauki po ogłoszeniu wyników.

Czesne jest płacone przez uczniów klas III SLO do maja roku, w którym kończą naukę. Nie płacą więc oni za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień.

Z rodzicami nie podpisujemy umów. Deklaracją i zobowiązaniem jest złożenie podania o naukę w SLO. Szkoła zobowiązuje się do realizacji oferty edukacyjnej.

W przypadku woli rezygnacji z nauki w SLO NIE MA okresu wypowiedzenia.

 

 

 

 
 

statystyka

Copyright ©  www.slo.zary.pl - 2009. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.