DYREKTOR SZKOŁY: mgr Wiktor Polakowski
Z-CA DYREKTORA: mgr Renata Podbielska

O SZKOLE

Historia szkoły  
Tradycje szkoły  
System nauczania  
Nasza oferta  
Rekrutacja  
Kontakt  
     

SPOŁECZNOŚĆ SLO

Dyrekcja  
Grono Pedagogiczne  
Uczniowie  
Absolwenci  
     

SUKCESY

Osiągnięcia naukowe  
Osiągnięcia sportowe  
Ranking szkół  
     

NAUKA

Publikacje uczniów  
Koła przedmiotowe  
Matura  
     

INFORMACJE

Kalendarz szkolny  
Plan lekcji  
Wydarzenia  
Galeria  
Ogłoszenia  
Archiwum  
     

POLECAMY

www.ssp.zary.pl  
www.sg.zary.pl  
szkolawmierkowie.pl  
www.men.gov.pl  
ko-gorzow.edu.pl  
CKU  
Matura.pl  
     
   


 


 

 

NABÓR 2022/2023

18-05-2022


Ważne terminy:

- do 15.06.2022 r. składanie podań (na drukach SLO) i wpłacanie wpisowego;

- do 06.07.2022 r. do godz. 14.00 podanie wyniku sprawdzianu ósmoklasisty (może być telefonicznie 68 363 69 39);

- do 11.07.2022 r. do godz. 11.30 dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty.

- 11.07.2021 r. godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych do klas l;

- 11.07.2021 r. godz. 12.10 spotkanie uczniów przyjętych do klas l i testy językowe kwalifikujące do poziomów nauczania

Zasady przyjęcia do szkoły:

Podstawą przyjęcia do szkoły jest suma punktów obliczona na podstawie:
- średniej ocen z l semestru kl. VIII szkoły podstawowej pomnożonej przez 20;
+ wyniki egzaminu ósmoklasisty

Klauzula Informacyjna

Podanie do SLO 2022

 

 

 

 

 

 

 
 

statystyka

Copyright ©  www.slo.zary.pl - 2009. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.